top of page

Privacybeleid

Hier kunt u ons privacybeleid bekijken. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op.


Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik
van onze website en op alle informatie die geregistreerd wordt in de winkel.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid. Registratie persoonsgegevens Groen Optiek neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.
In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

  • Bij de uitvoering van een opdracht aan Groen Optiek.

  • Bij het verlenen van service en/of garantie.

  • Bij aanmelding voor een loyaliteitsprogramma en/of marketinguitingen en/of nieuwsbrief. 

  • Contactformulieren op de website. Sollicitatieformulieren op de website Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen;

  • Naam, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mail adres.

  • De sterktegegevens van uw ogen en mogelijke bijzonderheden ten aanzien van uw ogen.

  • Uw BSN nummer, uw zorgverzekeraar, polis nummer en bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om de declaratie bij uw zorgverzekeraar van uw bij ons gekochte product door Groen Optiek te laten verzorgen.

  • Uw bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om een retourbetaling.


Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Groen Optiek gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten
en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden.
Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Groen Optiek dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
Groen Optiek zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Groen Optiek over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de Afdeling Klantenservice van Groen Optiek te richten. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Groen Optiek geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met de exploitant van de website.

bottom of page